Anti Parasit, 1l till 9000l mot parasiter på dammfisk
Anti Parasit, 1l till 9000l mot parasiter på dammfisk
62,00 €

Medicin mot parasiter på dammfisk.
Har guldfiskarna fått vita prickar beror det oftast på ett parasitangrepp.

Koodi
V70111
Kategoria

De parasiter som finns i trädgårdsdammar lever ofta på fiskens skinn, gälar eller fenor. Det är naturligt och finns även i vanliga sjöar och vattendrag. En stor skillnad är att i dammen finns ett mycket tätare bestånd av fisk/liter vatten vilket ger större risk för angrepp och smitta. Det är inte bara mycket fisk utan också en sämre vattenkvalite som gör att fisken utsätts för stress som är en riskfaktor. En stressad fisk är mycket mer mottaglig för sjukdomar än en fisk som lever i en välbalanserad damm. Parasitangrepp är mycket vanliga i samband med stora temperatursvängningar, pH förändringar eller om nitrit/nitratnivån är för hög. En annan orsak kan vara syrebrist eller nya fiskar i dammen. I ca 80% av fisksjukdomar är parasitangrepp den primära orsaken vilket i sin tur orsakar bakterie och svampangrepp. De flesta parasiter har en livscykel på ca 5 dagar. 

Anti parasit användes när: 
Du ser vita prickar, ca 0,2-1 mm, på fiskens kropp. Vita pricksjukan 
Mycket små prickar 0,2-0,4 mm. Odinium 
Fisken gnider sig mot stenar, botten och växter 
Fisken har en tendens att stå djupt mot dammkanten. 
Fisken står vid ytan och verkar slö. Gälparasiter 
Fisken är täckt av ett tjockt slemlager 

Doseras 10 ml till 90 liter vatten. Kombinera gärna behandlingen med Aqua salt i en dos på 0,3 %. 
Vid kraftiga angrepp kan fisken hållas i en separat behållare och ges en dos 1 gång/dag under 5 dagar. OBS gäller ej stör och guldid som är mycket känsliga för mediciner. 

Tänk på att medlet slår ut bakteriekulturen i dammen, så efter avslutad medicinering är det lämpligt att göra ett delvattenbyte (1/2) och där efter tillsätta tex. Aqua Start eller Mikro Start. 

Använder du ett filter med UVC bör UVC enheten släckas under behandlingen. 

Utförligare bruksanvisning medföljer i förpackningen.

Används när: 
Du ser hål liknande sår på fisken, gälarna 'ruttnar' och har en vit/brunaktig beläggning. Normalt är gälarna ljusröda, och vackert fjäderformade. Stören har dock mörkröda gälar.
Fisken svullnar upp med fenor som reser sig och ögonen står ut. (bukvattensot) vid långt framskridet stadium bör fisken avlivas då vätskeansamlingen i de inre organen sällan går tillbaka. 
Du ser rödaktiga eller blodliknande fläckar på fisken. 
Anti Bakterie bekämpar aktivt hålsjuka, gälröta och bukvattensot. 


Doseras 10 ml till 90 liter vatten. Kombinera gärna behandlingen med Aqua salt i en dos på 0,3%.

VIKTIGT! Anti Bakterie kan användas som dubbel kur där den 2:a behandlingen sker efter 4 dagar. 
Efter behandlingen bör ett stort vattenbyte utföras. 


Tänk på att medlet slår ut bakteriekulturen i dammen, så efter avslutad medicinering är det lämpligt att göra ett delvattenbyte (1/2) och där efter tillsätta tex. Aqua Start eller Mikro Start.


Använder du ett filter med UVC bör UVC enheten släckas under behandlingen.  

Varning! Guldid och stör är mycket känsliga för mediciner. 

Utförligare bruksanvisning medföljer i förpackningen.

Bruksanvisning vattenpreparat, fiskmediciner del 1
Bruksanvisning vattenpreparat, fiskmediciner del 2

Pakkauskoko
1 litra, pullo
Rittää
Riittävä hoitamaan 9000 litraa.